Crisisbepaling

Wanneer u dringend nood heeft aan professionele bijstand

Hygieia | Uw partner in voedselveiligheid

Hoe bepalen we dat er zich een crisis afspeelt?

Om te bepalen of we een crisisdossier moeten openen hanteren we enkele voorwaarden:

  • Wat is de urgentie,  dat wil zeggen is er al een intrekking van de vergunning gebeurd of een intentie tot intrekking van de vergunning opgelegd.
  • Komt er een verhoor bij het FAVV aan te pas of niet.  Bij verhoor zijn wij aanwezig om de klanten bij te staan en zaken administratief te verduidelijken aan de beroepscommissie van het FAVV.
  • Vindt er een verzegeling plaats of is er een verbod opgelegd om voedingsproducten en goederen te verhandelen of activiteiten uit te voeren.
  • Moet er met een advocaat samengewerkt worden om zaken uit te werken en ondersteuning te bieden om het verhoor en processen voor te bereiden.

Dat zijn redenen om het dossier als zijnde ‘in crisis’ te beschouwen

Als 1 van de 4 voorwaarden effectief aanwezig is nemen we de klant bij de hand en staan we bij (of nemen we over) om dossiers uit te werken, voor te bereiden en ondersteuning te bieden aan de ‘rechtbank’ van het FAVV.

Samen met de aangestelde advocaat gaan wij ook in overleg waarbij de advocaat het juridisch gedeelte op zich neemt en Hygieia het praktische deel  (uitwerken van processen en analyses, inschatten van de impact op de werkvloer en dagelijkse gang van zaken, etc… )

Hygieia | Uw partner in voedselveiligheid
Hygieia | Uw partner in voedselveiligheid

Telefoon

+32 474 69 81 47

Email

info@hygieia.be