Tot voor kort diende iedere medewerker die in de dierlijke primaire sector werkte via een medisch attest aan te tonen dat zijn of haar gezondheid het toeliet om in contact te komen met levensmiddelen. Dat medisch attest is dus afgeschaft.

Waar kon u dat lezen? In bijlage 2 van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014.

Recent werd dus het besluit gepubliceerd dat deze verplichting wegvalt. Concreet wil dit zeggen dat uw medewerkers die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen niet langer een medisch attest moeten voorleggen om hun activiteit te kunnen uitoefenen.

Een medisch attest is niet meer verplicht maar u moet nog wel steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII van Europese Verordening 852/2004 omtrent persoonlijke hyiëne.

Wat betekent dit? Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Zie hiervoor de blogpost: “Vijf over 5 tips voor een optimaal hygiënebeleid”. En zoals u weet, blijft het verboden om te werken met levensmiddelen indien u een besmettelijke ziekte heeft.

Contact:
Kurt Van Tendeloo
0474 69 81 47
Info@hygieia.be